Centrální registr dlužníků

Centrální registr dlužníků zajišťuje dokonalou prevenci před vznikem neplatiče. Zjednodušuje kontrolu bonity a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek. Také pomáhá dlužníků předcházet exekucím, kdy zdluhů poté vzniká exekuční titul, který je zapsán do evidence exekucí.

Vstup do registru dlužníků Vstup do evidence exekucí